เราคือผู้เชี่ยวชาญ
การพัฒนา GIS Solution
ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน
มีอะไรบ้าง
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
จะช่วยงานคุณได้
GIS Consultant.
Web & Mobile Development.
Project Evaluation.
ใช้ GIS Solution
ร่วมกับธุรกิจหรืองานของคุณ
เพื่อพัฒนาองค์กร

GIS Web
development

ด้วยเทคโนโลยีแผนที่ เราสามารถให้บริการพัฒนาระบบ GIS Web Application ที่มีประสิทธิภาพบน ArcGIS Platform, Google MAP API และอื่น ๆ ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

GIS TECHNICAL
support

เมื่อองค์กรของคุณต้องการแก้ปัญหาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ “เรา” มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและดำเนินโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการได้หลายช่องทาง

PROJECT Evaluation
& Planning

การวางโครงการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในแบบ Enterprise เพื่อผนวกกับ Work flow ขององค์กร “เรา” มีทีมงานให้คำปรึกษาและวางแผนงบประมาณโครงการอย่างเหมาะสม

Location Analysis
Services

ทีมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของเรา จะช่วยบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการคัดกรองพื้นที่ศักยภาพเพื่อการขยายธุรกิจของคุณ

สอบถามเพิ่มเติม TiGTeam ยินดีให้คำปรึกษา

080-211-1143

read more
Call us:
080-211-1143
,
47/356 Kaitak Industry Condominium Kaitak Building 10 Floor
Poppular Rd. Banmai Pakkret
Nonthaburi 11120
Thailand

e-mail:
nampol@tig-gis.com

Need GIS solutions?

หากคุณต้องการนำ GIS ไปใช้ในองค์กร เรามีคำตอบ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information System) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและวางแผนเชิงนโยบายให้ผู้บริหารตัดสินใจจากข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่ความสำเร็จ

นำพล เลปวิทย์

Our Technology Partner:

google_maps_work-logo   product_logo_20141105_095606